by lucia

Kintmaradt két pohár éjszakára a kertben, ott áztak a fűben. Az egyiken csiga mászott, a másikból ivott egy szajkó. Csörrent a csőre az üvegen, megijedt, aztán csörrent ő is, leutánozta. Körbeugrált, ivott még egyszer, de most nem ért az üveghez. Kicsit nézett, aztán megint nekiütötte a csőrét a pohár falának. Aztán újra leutánozta a hangot. A csiga meg mászott és nem tudta, mi az, hogy hang.