by lucia

A férfi érezte a nő vágyának felé sugárzó forróságát. Ujjai keresgélően markolták az asszony lapockájának külső szélét. A nő szájából izzó lávaként törtek fel a szavak: Baze. Ne már… De a férfi ujjai megfeszültek bőrén, szinte megmarkolták, és a nő érezte, hogy fenntartóztathatatlanul elakad a lélegzete. És a következő pillanatban mint lángoló pallosok forrtak ajkára a férfi ajkai. Az ember táguló orrcimpával adta át magát a férfiösztönök mindent elsöprő áradatának. Érezte, ahogy a racionalitás lepkeként kiszáll tudatából, és teste gyökébe száll lelke lényege. Egyetlen merev akarattá változott, a nő pedig lágy, befogadó közegként, szinte babusgatta ágaskodását. Az asszony kutató ujjai türelmetlenül kapartak a férfi lángolása fölött, és mikor végre sikerült megtalálnia a divatos nadrág erényövének nyitját, az ember lüktető fatörzse hálásan, pulzálón, mégis durván simult tenyerébe. Addigra már a férfi kemény ujjai is utat találtak a Triumph melltartó kapcsolójáig, és tömpeségükhöz képest meglepő ügyességgel ki is pattintották a zárat. A nő mellei, mint súlyos gyümölcsök hullottak ki a fehérnemű kegyetlen, kérlelhetetlen szorításából, és mint két felkiáltójel meredtek bele a blúz rekkenő, trópusi éjszakájába.
– A telefonom… – ömlöttek ki mindkettőjük szájából az önkéntelen szavak, hogy aztán újabb kutakodó csók forrassza torkukra a mélyen gyökerező hangokat.
– Várjál kicsit! – szólt hirtelen kibontakozva a férfi. – Meg ne szopassanak már közbe! – és előkereste Nokia 9247-ét, és türelmetlen kézzel kikapcsolta. Az asszony hasonlóan tett Sony Ericson Z 307i-ével, és újult erővel mélyültek el egymás nedves nyelvével szájukban.
– Ildy! – szólt a férfi megszakítva a nő pézsma bőrének mezején való legelészést nyelvével.
– Bandy? – mondta a nő erre lihegő kérdéssel forró hangjában.
– Lehet? – szólt az ember kéjjel szoruló torokkal, miközben kezével folytatta a felfedezést. – Akkor most… – nyelt egyet. – Meg is borotváltam, teljesen, látod… Végre megcsinálhatjuk az anált? Elhoztam a kamerát is. Új Sony digitális, most vettem bele háromgigás memóriakártyát. Már beígértük a fórumosoknak, tudod.