ikrek

by lucia

Sziasztok.
Sszziiaa!
Hogy vagytok?
Jjóóll. Ééss ttee?
Én is. Hova mentek?
Mméégg nneemm ttuuddjjuukk.
Hogy van ez? Mindent egyszerre mondtok mindig?
Nneemm,, ccssaakk hhaa eeggyysszzeerrrree kkéérrddeezznneekk.