szóval

by lucia

“…az európai gondolkozást a szó uralma (logocentrizmus, és vele etnocentrizmus) jellemezte (Isten szava, a beszéd csak a jelen idejû szó) — szemben az írással, ami pedig a legfõbb jelentéshordozó. Az írás többértelmû, ld. a differance kifejezést — különbség és elhalaszt, — de ez a két jelentés csak írásban látszik, kiejtésben azonos.  Innen: az értelmezés felé vezet az út. A filozófiai tradíció metafizikus, (szétválasztja a tudatot-létet, mûvet-valóságot, jelent-múltat).  Ezt a metafizikát kell “dekonstruálni”, azaz le- és újjáépíteni.) A mûvet dekonstruálni: megszabadítani a rárakódott ideologikus értelmezésektõl. Pl. Szentiván éji álom esetében Kott felfedezi, hogy a  mese- és tündérjáték helyett a szerelem tragédiájáról szól.”