szaxleng

by lucia

David Cronenberg – Dead Ringers – A “freaky” nôgyógyász ikerpár egyik tagja visszaérkezik a rendelôjükbe miután saját kérése ellenére nem verte meg a másik iker által elôzô este megdugott nôt, és látja, hogy a másik iker (aki helyette vizsgált) egy síró nôt vezet ki a vizsgálóból. Megkérdi: Mi történt? Válasz: Nem tudom, valahogy nem bírom a súlyos eseteket. És neked, hogy ment? V: Nem tudom, valahogy nem bírom a frivol pácienseket.
Eszembe jut az izraeli pszichiáter, egy barátunk nagypapája, aki a szintén magyar kollégájával behozta a tel avivi pszichiátria szakszótárába az éjcsdí (HD) diagnózist. Konzíliumot tartottak a kezelt fölött és elgndolkodva hümmögtek, meg mondták: A typical HD, don’t you think? Yes, a definite case of HD. HD: Hisztériás Dög.
Apám Szentlôrincen, mint a disznótelep fô agronómusa annak idején, mikor egyszer jónéhány disznó megdöglött, ezt írta jó nagy nyomtatott betûkkel a jegyzôkönyv „Halál oka” rovatába: FT. Mikor jött az állatorvos és kissé zavartan kérdezte: Ne haragudj, de nem emlékszem, mi is az az FT? Apám higgadtan válaszolt: Faszom Tudja.
Cronenberg mellesleg meglehetôsen zseniális. Milyen jó, hogy a kanadaiak ilyen mások, mint az amerikaiak. Egoyan is mennyire kurvajó.